top of page
Captura de pantalla 2023-05-09 181433_ed

Jornada de data: 19/12/2017

Jornada de ConstCat: 19 de desembre del 2017

JORNADA TÈCNICA
LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC: LES NOVETATS MÉS RELLEVANTS PER A LES EMPRESES DE CONSTRUCCIÓ D’OBRA PÚBLICA.
Dimarts, 19 de desembre de 2017
Hotel Hesperia Presidente (Sala Muntaner), Av. Diagonal, 570.  BARCELONA
 
Programa
 

 • 9:15   Recepció dels assistents.

 • 9:30   Presentació a càrrec del Sr. Manuel Romero, president de Constcat.

                 Sr. Miguel Serrahima, Representant d’APC.

 • 9:45   La nova “Ley de contratos del sector público”.

 
Sra. Thea Morales, Sòcia del despatx especialitzat en Responsabilitat Penal de les Empreses i Implementació de Models de Delictes ASESORIA PENAL CORPORATIVA.
Sr. Antonio Sala, Soci del despatx especialitat en Dret Administratiu TORNOS ABOGADOS.
Sr. Francesc Valdivia, Advocat Sènior de TORNOS ABOGADOS.
 

 1. •    Principals novetats que afecten les empreses licitadores.

 2. •    Pressupost de licitació.

 3. •    Solvència de les empreses licitadores.

 4. •    Procediments d’adjudicació.

 5. •    Criteris d’adjudicació.

 6. •    Baixes temeràries o desproporcionades.

 7. •    Recursos contra actes dictats per l’entitat contractant.

 8. •    Modificacions contractuals.

 9. •    Incidència de la nova llei en la responsabilitat penal de les empreses.

 

 • 10:45  Torn de Preguntes.

 • 11:00  Coffee break.

bottom of page