top of page
Plan de construcción

EMPRESES ASSOCIADES

PRESENTACIÓ

L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES CONSTRUCTORES D'OBRES PÚBLIQUES, va ser creada ara fa quinze anys, amb la voluntat de ser una eina de cohesió de les empreses constructores de Catalunya a la vegada que, a parer dels seus socis fundadors, venia a omplir un buit dins de l'associacionisme empresarial català.

Des d'aleshores hem anat progressivament obrint camí com un grup cohesionat d'empreses que entenen la seva funció no tan sols com una activitat merament empresarial, sinó també com una funció social al servei del nostre país. Al llarg d'aquests anys hem anat superant situacions a quina més complicada, com la crisi econòmica del 2008 i anys successius, o més recentment la pandèmia de la Covid- 19.
Constcat, per la seva especial identitat, associant empreses d'unes característiques similars i tenint com a criteri no aplegar-ne més enllà de quinze, té la capacitat de generar unes sinergies i una capacitat de reacció i actuació que altres associacions del sector, a les quals els serà probablement més complicat. Entre els nostres signes d'identitat, com ja hem mencionat anteriorment, està el servei al nostre país, així com l'escrupolós compliment de la legislació. Han estat fins ara quinze anys d'un caminar conjunt amb les nostres empreses en la voluntat de continuar molts més anys servint-les i representant els interessos dels nostres associats.

Manuel Romero i Colomé
President

Planos

CONTACTE

Carrer dels Vergós, 16, 08017 Barcelona, España

Tel. 93 237 13 78

Gràcies pel teu missatge!

Formulari de Subscripció

Gràcies per subscriure't!

bottom of page